Regulamin Płatności Online

Informacje ogólne

Podmiotem prowadzącym gabinet fizjoterapii Fizjolab- fizjoterapia jest Aleksandra Przytulska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fizjolab- fizjoterapia Aleksandra Przytulska z siedzibą w Mławie przy ul. Napoleońskiej 32A, nr NIP 5691843731, REGON 362949689.

Warunki realizacji usługi

Przy dokonywaniu przedpłaty klient wybiera termin wizyty, która zostanie zrealizowana w terminie zgodnym z dokonanym wyborem.
Cennik usług jest dostępny na stronie www.fizjolab.com w zakładce CENNIK.

Warunki zwrotów

Nie później niż na 24 godziny przed planowaną datą wizyty istnieje możliwość jej odwołania i zwrotu poniesionych kosztów. Opłata za wizytę w przypadku nie zrealizowania wizyty w terminie i nie odwołania jej z zachowaniem minimum 24 godzinnego wyprzedzenia nie podlega zwrotowi.

Warunki reklamacji

Reklamacje dotyczące płatności realizowanych za pośrednictwem systemu płatności onlie (PayU.pl) należy kierować albo bezpośrednio do operatora płatności on-line albo na adres Fizjolab. Reklamacje zgłoszone Fizjolab będą przekazywane do serwisu płatności on-line.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby opłacającej, datę, numer oraz kwotę transakcji oraz adres e-mail, który posłużył do realizacji transakcji.
Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest gabinet fizjoterapii Aleksandra Przytulska Fizjolab – fizjoterapia z siedzibą w Mławie przy ul. Napoleońskiej 32A, tel: 575 290 099, adres e-mail: kontakt@fizjolab.com
2. Celem zbierania danych jest możliwość umawiania wizyt przez Internet i możliwość weryfikacji pacjenta.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych oraz treningów w celach zdrowotnych. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe umówienie wizyty.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu, ale nie będą przetwarzane automatycznie.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.