lek. spec. Agnieszka Gorczyca

Specjalista psychiatrii

Specjalista psychiatrii i psychoterapeuta poznawczo – behawioralnym. Ukończyła także szkolenie specjalizacyjne z seksuologii.

Zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych u dorosłych. W leczeniu bardzo często wspiera się fizjoterapią, aby zmaksymalizować efekt terapii. Swoje doświadczenie zdobyła min. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinice Psychiatrii GUM-ed oraz Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym, gdzie nadal pracuje. W pracy klinicznej, poza doświadczeniem zdobytym w szpitalach opiera się, na wiedzy i doświadczeniu w prowadzeniu psychoterapii poznawczo- behawioralnej. Pozwala to szerzej spojrzeć na problemy pacjenta i zapewnić profesjonalną pomoc.

Od kilku lat bierze udział w badaniach klinicznych. Dzięki temu ma duże doświadczenie w farmakoterapii dostępnymi jak i obecnie testowanymi lekami psychotropowymi.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem m.in.:

  • przewlekłego stresu
  • zaburzeń afektywnych (depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa),
  • zaburzeń lękowych (napady paniki, zespół lęku uogólnionego, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zespół stresu pourazowego)
  • zaburzeń psychotycznych (schizofrenia ,zaburzenia urojeniowe )
  • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, zespół napadowego objadania się).

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach naukowych i szkoleniach. Swoją pracę poddaje superwizji.

Wizyta diagnostyczna oraz kontrolna trwa do 30 min.  Współpracuje z doświadczonymi psychoterapeutami pracującymi w różnych nurtach psychoterapeutycznych.