mgr Aleksandra Warczak

Psycholog, psychodietetyk

Jest absolwentką 5 letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku psychologia ze specjalizacją neurobiopsychologia, a także certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych.
Pracuje głównie w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej.
Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała w Fundacji dla rodziny „Ogniska nadziei” wspierając dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, gdzie do tej pory udziela pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi, w kryzysach, a także z niepełnosprawnościami. Prowadziła zajęcia psychoedukacyjne w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku, treningi umiejętności społecznych dla rodzin i osób chorujących psychicznie oraz treningi poznawcze w Dziennym Domu Seniora „Wigor”.

Specjalizuje się w pracy z młodzieżą, dorosłymi oraz seniorami. W swojej pracy dużą uwagę zwraca na zależności pomiędzy funkcjonowaniem ciała i psychiką, a w kontakcie z pacjentami kieruje się przede wszystkim empatią, która pozwala zrozumieć i dobrać indywidualne metody pracy w zależności od potrzeb.

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą poprawić jakość swojego życia, zwiększyć kompetencje z zakresu radzenia sobie z emocjami, zmagają się z codziennymi trudnościami, niskim poczuciem własnej wartości, stresem, a także kryzysami w różnych obszarach. Ponadto zapraszamy tych, którzy potrzebują pomocy w wypracowaniu zdrowych nawyków żywieniowych, nie akceptują swojego wyglądu, utracili kontrolę nad jedzeniem, czy cierpią na nadwagę i czują, że brakuje im motywacji do zmian.